Links

 • Wet BIG
  www.bigregister.nl
 • WGBO: wet Geneeskundige behandelovereenkomst
  www.dwangindezorg.nl
 • Wbp: wet bescherming persoonsgegevens
  autoriteitpersoonsgegevens.nl
 • Wet Meldplicht datalekken
  autoriteitpersoonsgegevens.nl
 • Wkkgz: wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
 • Wmg: Wet marktordening gezondheidszorg
 • Zvw: zorgverzekeringswet
 • Wbsn-z: wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
 • Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  www.rijksoverheid.nl
  Per 1/7/13 is deze meldcode verplicht na te volgen door zorgaanbieders. Dit betreft een stappenplan (LVVP) dat is te volgen bij een overweging om melding te maken bij Veilig Thuis , het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in geval van vermoedens van geweld en mishandeling bij een patiënt.
 • Informatiebeveiliging in de zorg
 • Beleidsregels van de NZa
  www.nza.nl
  Informatie over zorgcontracten, vergoedingen , DBC’s etc.
 • Richtlijnen van de LVVP
  www.lvvp.info
  Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Hierop staat informatie voor cliënten over psychotherapie, klachtrecht, etc.
 • Nederlandse Vereniging voor psychotherapie
  www.psychotherapie.nl
 • Nederlands Instituut voor Psychologen
  www.psynip.nl
 • Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen
  www.nvo.nl
 • Trimbosinstituut
  www.trimbos.nl
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
  www.nvrg.nl
 • EMDR
  www.emdr.nl
 • Vereniging voor Korte Dynamische Psychotherapie
  www.vkdp.com