Organisatie, kosten & regelgeving

Samenwerkingsverband

wij werken in een samenwerkingsverband met huisartsen en huisartsencentra in Stichtse Vecht. Doel van de samenwerking is de dienstverlening aan de cliënt te bevorderen.

Afbouw praktijk

Gepensioneerde behandelaars die geen registratie meer hebben als zorgverlener, hebben de mogelijkheid nog 5 jaar op de site vermeld te blijven, om hun praktijk af te bouwen. Zij bieden dan onverzekerde zorg.

Hoe werken wij?

U kunt een afspraak maken met een van de psychologen/psychotherapeuten.
De adressen staan op deze website vermeld.
Elk van hen kan U op velerlei gebied behulpzaam zijn.
Daarnaast heeft elk van hen zijn/haar specialisaties, maar kan U –zonodig- doorverwijzen naar de collega die U op het gebied van uw vraag het beste kan helpen.
U kunt hierover ook overleggen met uw huisarts.

In het eerste gesprek wordt nagegaan waaraan U behoefte heeft.
U krijgt uitleg over de werkwijze van de psycholoog/psychotherapeut.

Wellicht ten overvloede zij vermeld dat uw informatie strikt vertrouwelijk is en zonder uw toestemming aan derden nooit gegeven wordt.

Kosten

Vanaf 2014 bestaat de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) uit de volgende drie onderdelen:

  • Huisartsenzorg met GGZ ondersteuning: De huisarts krijgt een belangrijke rol waarbij hij/zij kan signaleren, behandelen en verwijzen.                                                                                                 
  • Generalistische basis-GGZ: Dit  is de ‘oude’ eerstelijns GGZ en een gedeelte van de  ‘oude’ tweedelijns GGZ.                                                                                                                                           
  • Gespecialiseerde GGZ.: Dit  is de ‘oude’ tweedelijns GGZ.

U kunt bij ons terecht, na verwijzing door de huisarts, voor zowel generalistische basis GGZ als gespecialiseerde GGZ. Er wordt  altijd een een DSM diagnose gesteld. Ook wordt er een Zorgvraag typering vastgesteld
In het overzicht kunt u zien welke hulp door de verschillende therapeuten geboden wordt. We raden u aan uw ziektekostenverzekeraar te raadplegen over de verschillende vergoedingen. Niet alle hulp wordt namelijk vergoed, zoals bijvoorbeeld burn out en partner-relatietherapie.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de financiering  en regeling van de Jeugdhulp. Hoe dit in zijn werk gaat, kan per gemeente verschillen.  U kunt op de betreffende gemeentelijke websites kijken wat de voorwaarden zijn. In principe geeft de huisarts of jeugdarts een verwijzing af en is er van de gemeente c.q. het lokale wijkteam een beschikking nodig. U kunt bij uw eigen gemeente informeren wat de voorwaarden zijn voor toegang tot de jeugd-GGZ. 

Kwaliteitsstatuut

Iedere hulpverlener heeft een kwaliteitsstatuut, dat openbaar is en ingezien kan worden door de cliënt. U kunt het vinden op de sites van de individuele behandelaars of in hun praktijk. In het statuut beschrijft de behandelaar wat hij geregeld heeft op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de zorgverzekeringswet curatieve GGZ te mogen verlenen. Hij is daarbij gehouden aan een aantal wetten en regelgeving. Informatie hierover vindt u bij de links.

Klachten

Als u een klacht heeft over uw behandeling dan kunt u dat het beste rechtstreeks met uw behandelaar bespreken. U kunt dan in een gesprek met uw behandelaar zoeken naar een oplossing. Mocht dat niet lukken of niet afdoende zijn dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging, waarbij uw behandelaar is aangesloten.