Anja Albrecht

  • GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, orthopedagoog
  • diagnostiek en behandeling van gedrags- en leerproblemen
  • kortdurende behandeling
  • lid van NIP, NVO, ADHD netwerk en BIG geregistreerd

Sinds 1987 ben ik werkzaam in mijn praktijk, de OOPP. Eerst als remedial teacher en vanaf 1992 als orthopedagoog / psycholoog. In mijn praktijk worden kinderen vanaf 5 jaar, adolescenten en jong volwassenen op sociaal en / of didactisch gebied geholpen wanneer het niet vanzelf gaat. Ook kunnen ouders worden begeleid bij opvoedingsmoeilijkheden en hulp krijgen bij het activeren van een stagnerende ontwikkeling van hun kind.

De hulp kan bestaan uit diagnostiek en behandeling van problemen bij kinderen of jeugdigen en hun ouders. Hierbij kunt u onder andere denken aan gedragsproblemen, informatieverwerkingsproblemen, faalangst, sociale angst, autismespectrumproblemen, AD(H)D en leerproblemen. Ik heb mij gespecialiseerd op de gebieden AD(H)D, autisme en rekenproblemen. Tijdens de behandeling maak ik vaak gebruik van de Cogmed training. Dit is een training voor het werkgeheugen, die langdurig een positieve bijdrage levert aan een betere aandacht en betere prestaties op school, thuis of op het werk.

Het doel van elke behandeling is dat het kind zich weer prettig gaat voelen en zich optimaal kan ontwikkelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat mijn hulp steeds minder nodig wordt en kind/ouders zelfstandig verder kunnen.

De OOPP is een eerstelijnspraktijk, die met de meeste zorgverzekeraars een contract heeft afgesloten. Een voorwaarde om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen is een verwijzing van uw huisarts.

Mevr. A. Albrecht

Fazantenkamp 211                                                      
3607 CK Maarssen

0346-552353
Info@oopp.nl
www.oopp.nl
Telefonisch spreekuur: woensdag van 19.00-20.00 uur