Silvia Lagerberg-Blok

  • Eerstelijnspsycholoog
  • Gezondheidszorgpsycholoog
  • Cognitief gedragstherapeutisch

Sinds 2002 ben ik werkzaam als eerstelijnspsycholoog in Maarssen. Ik ben sinds 2012 gezondheidszorgpsycholoog (BIG). Ik werk vooral cognitief gedragstherapeutisch.
Aad van Leeuwen en Marlou Ribberink hebben, in samenwerking met mij, een eerstelijnspsychologenpraktijk. Daarnaast hebben zij in de afgelopen jaren ieder jaar iemand in de praktijk die de opleiding tot GZ-psycholoog doet, in samenwerking met Altrecht en de RINO. Dit zijn als ervaren psychologen die hun GZ-titel willen halen.
Sedert 2014 valt de eerstelijnspsychologische zorg onder de Generalistische Basis GGZ. Dat betekent dat we streven naar heldere behandelingsvormen waarmee we in een redelijk korte periode weer perspectief kunnen bieden voor de betreffende cliënt(e/n) – dit alles in samenspraak met de cliënt. Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het verplicht medisch eigen risico. Dit is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg door de verzekering wordt vergoed. Dit geldt voor alle zorgkosten bij elkaar opgeteld, zoals specialistenbezoek of medicijnen. U betaalt dit bedrag aan uw zorgverzekering. Op basis van uw klachten zal de behandeling vergoed worden door een van overheidswege vastgesteld product: Kort (ongeveer 5 consulten), Middel (ongeveer 8 consulten), Intensief (ongeveer 12 consulten), of Chronisch (ongeveer 12 consulten per jaar). Met welk product er zal worden behandeld hangt af van de ernst van uw klachten. Daarnaast is er een verwijsbrief van de huisarts nodig, en moet er sprake zijn van zorg die voor vergoeding in aanmerking komt. Bijvoorbeeld partner-relatieproblematiek en werkproblemen komen in het algemeen niet voor vergoeding in aanmerking, al biedt een aanvullende verzekering hier een enkele keer uitkomst. In het eerste consult bekijken we of uw behandeling vergoed zal worden.
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 13.00 en 13.30 voor aanmelding, vragen en informatie. Het is altijd mogelijk iets in te spreken op het antwoordapparaat, wij zullen zo snel mogelijk terugbellen.

Mevr. S. Lagerberg-Blok

Psychologenpraktijk Lagerberg
Dwarsweg 1/A
3604 AT Maarssen (0346-550329)
Email: S.lagerberg@elcm.nl