Hoe werken wij?

U kunt een afspraak maken met een van de psychologen/psychotherapeuten.
De adressen staan op deze website vermeld.
Elk van hen kan U op velerlei gebied behulpzaam zijn.
Daarnaast heeft elk van hen zijn/haar specialisaties, maar kan U –zonodig- doorverwijzen naar de collega die U op het gebied van uw vraag het beste kan helpen.
U kunt hierover ook overleggen met uw huisarts.

In het eerste gesprek wordt nagegaan waaraan U behoefte heeft.
U krijgt uitleg over de werkwijze van de psycholoog/psychotherapeut.

Wellicht ten overvloede zij vermeld dat uw informatie strikt vertrouwelijk is en zonder uw toestemming aan derden nooit gegeven wordt.

Kosten

Vanaf 2014 bestaat de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) uit de volgende drie onderdelen:

  • Huisartsenzorg met GGZ ondersteuning: De huisarts krijgt een belangrijke rol waarbij hij/zij kan signaleren, behandelen en verwijzen.                                                                                                 
  • Generalistische basis-GGZ: Dit  is de ‘oude’ eerstelijns GGZ en een gedeelte van de  ‘oude’ tweedelijns GGZ.                                                                                                                                           
  • Gespecialiseerde GGZ.: Dit  is de ‘oude’ tweedelijns GGZ.

U kunt bij ons terecht, na verwijzing door de huisarts, voor zowel generalistische basis GGZ als gespecialiseerde GGZ. Er wordt  altijd een DBC (diagnose behandel combinatie) geopend en een DSM diagnose gesteld.
In het overzicht kunt u zien welke hulp door de verschillende therapeuten geboden wordt. U kunt uw ziektekostenverzekeraar raadplegen over de verschillende vergoedingen. Algemene informatie is in te winnen op www.invoeringbasisggz.nl.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de financiering  en regeling van de Jeugdhulp. Hoe dit in zijn werk gaat, kan per gemeente verschillen.  U kunt op de betreffende gemeentelijke websites kijken wat de voorwaarden zijn. In principe geeft de huisarts of jeugdarts een verwijzing af en is er van de gemeente c.q. het lokale wijkteam een beschikking nodig. U kunt bij uw eigen gemeente informeren wat de voorwaarden zijn voor toegang tot de jeugd-GGZ.